TB Realtime PCR

58931-7G

Xét nghiệm này được sử dụng để chẩn đoán bệnh lao cách nhanh chóng và quyết định điều trị với độ chính xác cao hơn so với xét nghiệm AFB đàm thông thường.

280.000 đ

Tìm điểm lấy mẫu
Để lại số điện thoại để nhận cuộc gọi tư vấn miễn phí!

Tổng quan:

Xét nghiệm này được sử dụng để chẩn đoán bệnh lao cách nhanh chóng và quyết định điều trị với độ chính xác cao hơn so với xét nghiệm AFB đàm thông thường.

Phân loại:

Nhiễm Trùng/ Truyền Nhiễm

Loại mẫu:

Dịch Cơ Thể/Nước Tiểu/Đàm