Lupus Anticoagulant (Khẳng Định)

75515-7

870.000 đ

Tìm điểm lấy mẫu
Để lại số điện thoại để nhận cuộc gọi tư vấn miễn phí!

Phân loại:

Tự Miễn

Loại mẫu:

Huyết Tương

Kĩ thuật:

Phát hiện kháng đông lupus (LAC/LA screen: Lupus Anticoagulant screen)