Lupus Anticoagulant (Khẳng Định)

75515-7

857.000 đ

Tìm điểm lấy mẫu
Để lại số điện thoại để nhận cuộc gọi tư vấn miễn phí!

Phân loại:

Tự Miễn

Loại mẫu:

Array

Trả kết quả sau:

4 Ngày

Kĩ thuật:

Phát hiện kháng đông lupus (LAC/LA screen: Lupus Anticoagulant screen)