Lipoprotein (a)

24101

625.000 đ

Tìm điểm lấy mẫu
Để lại số điện thoại để nhận cuộc gọi tư vấn miễn phí!

Phân loại:

Bộ Mỡ

Loại mẫu:

Huyết Thanh

Trả kết quả sau:

Theo lịch trả kết quả Pasteur

Kĩ thuật:

Xét nghiệm được gửi cho đối tác PXN tham chiếu tại Pháp, Hàn Quốc & các nơi khác.