Ketones

2513-0

23.000 đ

Tìm điểm lấy mẫu
Để lại số điện thoại để nhận cuộc gọi tư vấn miễn phí!

Phân loại:

Tiểu Đường

Loại mẫu:

Huyết Thanh

Trả kết quả sau:

4 hours (4 tiếng)

Kĩ thuật:

Xét nghiệm được gửi cho đối tác PXN tham chiếu tại Pháp, Hàn Quốc & các nơi khác.