IgM

2472-9D

IgM (Immunoglobulin M) là kháng thể lớn nhất trong cơ thể và cũng là tuyến phòng thủ đầu tiên của hệ thống miễn dịch. Các kháng thể IgM cung cấp sự bảo vệ chung nhưng ngắn hạn chống lại nhiễm trùng giai đoạn cấp tính. Xét nghiệm giúp đánh giá hệ miễn dịch ở các đối tượng thường xuyên bị nhiễm trùng hoặc tiêu chảy, phát hiện các bệnh lý suy giảm miễn dịch và một số loại ung thư…

99.000 đ

Tìm điểm lấy mẫu
Để lại số điện thoại để nhận cuộc gọi tư vấn miễn phí!

Tổng quan:

IgM (Immunoglobulin M) là kháng thể lớn nhất trong cơ thể và cũng là tuyến phòng thủ đầu tiên của hệ thống miễn dịch. Các kháng thể IgM cung cấp sự bảo vệ chung nhưng ngắn hạn chống lại nhiễm trùng giai đoạn cấp tính. Xét nghiệm giúp đánh giá hệ miễn dịch ở các đối tượng thường xuyên bị nhiễm trùng hoặc tiêu chảy, phát hiện các bệnh lý suy giảm miễn dịch và một số loại ung thư...

Phân loại:

Tự Miễn

Loại mẫu:

Huyết Thanh