IgM

2472-9D

99.000 đ

Tìm điểm lấy mẫu
Để lại số điện thoại để nhận cuộc gọi tư vấn miễn phí!

Phân loại:

Tự Miễn

Loại mẫu:

Huyết Thanh

Trả kết quả sau:

2 hours (2 tiếng)

Kĩ thuật:

Định lượng kháng thể IgM