HEV RNA by Realtime PCR

90460-7

750.000 đ

Tìm điểm lấy mẫu
Để lại số điện thoại để nhận cuộc gọi tư vấn miễn phí!

Phân loại:

Nhiễm Trùng/ Truyền Nhiễm

Loại mẫu:

Huyết Tương

Trả kết quả sau:

2 ngày

Kĩ thuật:

Virus Real-time PCR