HBB Gene Analysis (Beta-Thalassemia and /Or Variants S /C) **

HBETA-1

4.557.000 đ

Tìm điểm lấy mẫu
Để lại số điện thoại để nhận cuộc gọi tư vấn miễn phí!

Phân loại:

Máu

Loại mẫu:

Dịch Amoniac