EGFR Mutant

55770-2

6.514.000 đ

Tìm điểm lấy mẫu
Để lại số điện thoại để nhận cuộc gọi tư vấn miễn phí!

Phân loại:

Nước Tiểu

Loại mẫu:

Máu Toàn Phần

Trả kết quả sau:

5 ngày