eCrCl

35591-7G

Creatinine là sản phẩm được tạo ra từ hoạt động bình thường của cơ bắp. Thận có nhiệm vụ lọc creatinine khỏi máu và thải ra khỏi cơ thể qua nước tiểu. Xét nghiệm độ thanh thải creatinine cung cấp thông tin về mức độ lọc máu của thận và có vai trò quan trọng trong phát hiện và theo dõi các vấn đề về thận.

22.000 đ

Tìm điểm lấy mẫu
Để lại số điện thoại để nhận cuộc gọi tư vấn miễn phí!

Tổng quan:

Creatinine là sản phẩm được tạo ra từ hoạt động bình thường của cơ bắp. Thận có nhiệm vụ lọc creatinine khỏi máu và thải ra khỏi cơ thể qua nước tiểu. Xét nghiệm độ thanh thải creatinine cung cấp thông tin về mức độ lọc máu của thận và có vai trò quan trọng trong phát hiện và theo dõi các vấn đề về thận.

Phân loại:

Thận

Loại mẫu:

Huyết Thanh