eGFR

62238-1G

Thận có các bộ lọc nhỏ gọi là cầu thận. Những bộ lọc này giúp loại bỏ chất thải và lượng dịch dư thừa ra khỏi máu. Chỉ số eGFR ước tính lượng máu đi qua các bộ lọc này mỗi phút, giúp đánh giá hoạt động của thận.

22.000 đ

Tìm điểm lấy mẫu
Để lại số điện thoại để nhận cuộc gọi tư vấn miễn phí!

Tổng quan:

Thận có các bộ lọc nhỏ gọi là cầu thận. Những bộ lọc này giúp loại bỏ chất thải và lượng dịch dư thừa ra khỏi máu. Chỉ số eGFR ước tính lượng máu đi qua các bộ lọc này mỗi phút, giúp đánh giá hoạt động của thận.

Phân loại:

Thận

Loại mẫu:

Huyết Thanh