Định type HLA trên 3 locus HLA-A, HLA-B, và HLA-DRB1 **

HLAGENTIS

9.535.000 đ

Tìm điểm lấy mẫu
Để lại số điện thoại để nhận cuộc gọi tư vấn miễn phí!

Phân loại:

Khác

Loại mẫu:

Máu Toàn Phần