Điện Di Protein 24h

34539-7G

204.000 đ

Tìm điểm lấy mẫu
Để lại số điện thoại để nhận cuộc gọi tư vấn miễn phí!

Phân loại:

Nước Tiểu

Loại mẫu:

Array

Kĩ thuật:

Điện di Protein (máy tự động)