DiagSure

DIAGSURE

Kiểm tra bất thường về gen theo các hội chứng bệnh được chỉ định.

9.000.000 đ

Tìm điểm lấy mẫu
Để lại số điện thoại để nhận cuộc gọi tư vấn miễn phí!

Tổng quan:

Kiểm tra bất thường về gen theo các hội chứng bệnh được chỉ định.

Phân loại:

Xét nghiệm lẻ

Loại mẫu:

Máu Toàn Phần