Đếm số lượng tế bào CD3 + CD4 + CD8

54218-3PG

600.000 đ

Tìm điểm lấy mẫu
Để lại số điện thoại để nhận cuộc gọi tư vấn miễn phí!

Phân loại:

Hệ miễn dịch

Loại mẫu:

Máu Toàn Phần