Clo (Cl)

2078-4

22.000 đ

Tìm điểm lấy mẫu
Để lại số điện thoại để nhận cuộc gọi tư vấn miễn phí!

Phân loại:

Nước Tiểu

Loại mẫu:

Nước Tiểu

Trả kết quả sau:

1.5 hours (1 tiếng rưỡi)

Kĩ thuật:

Điện giải đồ (Na, K, Cl)