HMMD DẤU ẤN : PHÂN BIỆT TƯƠNG BÀO LÀNH VÀ ÁC TÍNH

26633-3

1.000.000 đ

Tìm điểm lấy mẫu
Để lại số điện thoại để nhận cuộc gọi tư vấn miễn phí!

Phân loại:

Xét nghiệm lẻ

Loại mẫu:

Fixed tissue