Cấy H. pylori; kháng sinh đồ + PCR HP (định tính Helicobacter pulon) từ mô sinh thiết**

587-6

1.523.000 đ

Tìm điểm lấy mẫu
Để lại số điện thoại để nhận cuộc gọi tư vấn miễn phí!

Phân loại:

Xét nghiệm lẻ

Loại mẫu: