Bilirubin Trực Tiếp

14629-0

Bilirubin là chất được hình thành từ quá trình phân hủy các tế bào hồng cầu già. Bilirubin tồn tại ở 2 dạng chính là bilirubin chưa liên hợp hay gián tiếp và bilirubin liên hợp hay trực tiếp. Bilirubin gián tiếp được chuyển đổi thành bilirubin trực tiếp tại gan. Sự gia tăng bilirubin với bilirubin trực tiếp chiếm ưu thế thường do tắc nghẽn đường mật.

30.000 đ

Tìm điểm lấy mẫu
Để lại số điện thoại để nhận cuộc gọi tư vấn miễn phí!

Tổng quan:

Bilirubin là chất được hình thành từ quá trình phân hủy các tế bào hồng cầu già. Bilirubin tồn tại ở 2 dạng chính là bilirubin chưa liên hợp hay gián tiếp và bilirubin liên hợp hay trực tiếp. Bilirubin gián tiếp được chuyển đổi thành bilirubin trực tiếp tại gan. Sự gia tăng bilirubin với bilirubin trực tiếp chiếm ưu thế thường do tắc nghẽn đường mật.

Phân loại:

Tiêu Hóa - Gan Mật

Loại mẫu:

Huyết Thanh