ASLO

5370-2

Xét nghiệm đo lượng kháng thể chống lại streptolysin O, một chất được tạo ra bởi vi khuẩn liên cầu nhóm A. Hiệu giá tăng rõ rệt hoặc hiệu giá tăng liên tục gợi ý tình trạng nhiễm hoặc di chứng sau nhiễm Streptococcus.

66.000 đ

Tìm điểm lấy mẫu
Để lại số điện thoại để nhận cuộc gọi tư vấn miễn phí!

Tổng quan:

Xét nghiệm đo lượng kháng thể chống lại streptolysin O, một chất được tạo ra bởi vi khuẩn liên cầu nhóm A. Hiệu giá tăng rõ rệt hoặc hiệu giá tăng liên tục gợi ý tình trạng nhiễm hoặc di chứng sau nhiễm Streptococcus.

Phân loại:

Tự Miễn

Loại mẫu:

Huyết Thanh