Anti-NMDA-Recepor (NMDAR) Ab [Huyết Thanh] **

NMDAR-2

4.107.000 đ

Tìm điểm lấy mẫu
Để lại số điện thoại để nhận cuộc gọi tư vấn miễn phí!

Phân loại:

Tự Miễn

Loại mẫu:

Huyết Thanh