Anti-Neuronal Ab / Full Panel: Anti-Hu, RI, YO, CV2, MA2, Amphiphysine Ab [Dịch Não Tủy] **

NEUAC-2

6.000.000 đ

Tìm điểm lấy mẫu
Để lại số điện thoại để nhận cuộc gọi tư vấn miễn phí!

Phân loại:

Tự Miễn

Loại mẫu:

Dịch Não Tủy