Anti-Neuronal Ab / Full Panel: Anti-Hu, RI, YO, CV2, MA2, Amphiphysine Ab [Huyết Thanh] **

N0017

2.946.000 đ

Tìm điểm lấy mẫu
Để lại số điện thoại để nhận cuộc gọi tư vấn miễn phí!

Phân loại:

Xét nghiệm lẻ

Loại mẫu:

Huyết Thanh