Anti-Myositis Ab-Complete Panel ((Pl7,Pl12,Ej,Oj,Srp,Mi2,Ku,Pmscl,Jo1,TIF1 G,MDA5,NXP2,Sae) **

MYOPA

8.506.000 đ

Tìm điểm lấy mẫu
Để lại số điện thoại để nhận cuộc gọi tư vấn miễn phí!

Phân loại:

Khác

Loại mẫu:

Huyết Thanh