Anti Cardiolipin IgM

24386-5

259.000 đ

Tìm điểm lấy mẫu
Để lại số điện thoại để nhận cuộc gọi tư vấn miễn phí!

Phân loại:

Tự Miễn

Loại mẫu:

Huyết Thanh

Kĩ thuật:

Định lượng antiCardiolipin IgM bằng phương pháp ELISA/miễn dịch hóa phát quang/ điện hóa phát quang