Amphetamine

19343-3

132.000 đ

Tìm điểm lấy mẫu
Để lại số điện thoại để nhận cuộc gọi tư vấn miễn phí!

Phân loại:

Thuốc & Độc Chất

Loại mẫu:

Nước Tiểu

Kĩ thuật:

Xét nghiệm định tính một chỉ tiêu ma túy trong nước tiểu