ALP

6768-6

ALP là phân tử protein được sản xuất bởi nhiều cơ quan khác nhau trong cơ thể, đặc biệt là gan, đường mật và xương. Nồng độ ALP bất thường có thể gợi ý tình trạng tổn thương của nhiều cơ quan

44.000 đ

Tìm điểm lấy mẫu
Để lại số điện thoại để nhận cuộc gọi tư vấn miễn phí!

Tổng quan:

ALP là phân tử protein được sản xuất bởi nhiều cơ quan khác nhau trong cơ thể, đặc biệt là gan, đường mật và xương. Nồng độ ALP bất thường có thể gợi ý tình trạng tổn thương của nhiều cơ quan

Phân loại:

Tiêu Hóa - Gan Mật

Loại mẫu:

Huyết Thanh