ADN Huyết Thống Cha|Mẹ và con Khai Sinh **

75607-2B

Xét nghiệm có giá trị pháp lý để xác nhận mối quan hệ DNA di truyền huyết thống giữa đứa trẻ và cha mẹ để lấy giấy khai sinh.

5.324.000 đ

Tìm điểm lấy mẫu
Để lại số điện thoại để nhận cuộc gọi tư vấn miễn phí!

Tổng quan:

Xét nghiệm có giá trị pháp lý để xác nhận mối quan hệ DNA di truyền huyết thống giữa đứa trẻ và cha mẹ để lấy giấy khai sinh.

Phân loại:

Tổng quát

Loại mẫu:

Máu Ngón Tay