Yếu tố thấp khớp

11572-5

Phương pháp:

Immunoturbidimetric

Chuyên mục:

Tự Nhiễm

Loại mẫu:

Huyết Thanh

55,000 đ

Tìm địa chỉ Diag để xét nghiệm

Lưu ý trước khi xét nghiệm

Không có yêu cầu đặc biệt

Tìm địa chỉ Diag để xét nghiệm