**Yếu tố đông máu XIII

86408

Phương pháp:

Colorimetry

Chuyên mục:

Đông Máu

Loại mẫu:

Huyết Tương

456,000 đ

Tìm địa chỉ Diag để xét nghiệm