**Yếu tố đông máu XII

86407

Phương pháp:

Chronometry

Chuyên mục:

Đông Máu

Loại mẫu:

Huyết Tương

372,000 đ

Tìm địa chỉ Diag để xét nghiệm