**Yếu tố đông máu X

86401

Phương pháp:

Chronometry

Chuyên mục:

Đông Máu

Loại mẫu:

Huyết Tương

237,000 đ

Tìm địa chỉ Diag để xét nghiệm