**Yếu tố đông máu V Leiden

85602

Phương pháp:

RT-PCR

Chuyên mục:

Đông Máu

Loại mẫu:

Máu Toàn Phần

844,000 đ

Tìm địa chỉ Diag để xét nghiệm