**Yếu tố đông máu IX

85901

Phương pháp:

Chronometry

Chuyên mục:

Đông Máu

Loại mẫu:

Huyết Tương

456,000 đ

Tìm địa chỉ Diag để xét nghiệm