Uric Acid Máu

14933-6

Phương pháp:

Uricase

Chuyên mục:

Tổng Quát; Gout

Loại mẫu:

Huyết Thanh

25,000 đ

Tìm địa chỉ Diag để xét nghiệm

Lưu ý trước khi xét nghiệm

Nhịn đói trong vòng 4-8 giờ trước khi lấy mẫu

Tìm địa chỉ Diag để xét nghiệm