Urea

25550-5G

Phương pháp:

Urease

Chuyên mục:

Tổng Quát; Thận

Loại mẫu:

Nước Tiểu

35,000 đ

Tìm địa chỉ Diag để xét nghiệm