Urea

25550-5G

Phương pháp:

Urease

Chuyên mục:

Tổng Quát; Thận

Loại mẫu:

Nước tiểu 24h

39,000 đ

Tìm địa chỉ Diag để xét nghiệm

Lưu ý trước khi xét nghiệm

Hạn chế ăn chế độ ăn giàu đạm trước khi lấy mẫu.

Tìm địa chỉ Diag để xét nghiệm