Tỷ lệ PSA và Free PSA

12841-3G

Phương pháp:

Calculate from PSA và Free PSA

Chuyên mục:

Ung Thư; Nội Tiết Tố & Hóoc-môn; Sức Khỏe Nam Giới

Loại mẫu:

Huyết Thanh

352,000 đ

Tìm địa chỉ Diag để xét nghiệm

Lưu ý trước khi xét nghiệm

Nhịn đói trước khi lấy mẫu

Tìm địa chỉ Diag để xét nghiệm