Troponin T siêu nhạy

67151-1

Phương pháp:

Electrochemiluminsescence immunoassay

Chuyên mục:

Tim mạch

Loại mẫu:

Huyết Thanh

130,000 đ

Tìm địa chỉ Diag để xét nghiệm

Lưu ý trước khi xét nghiệm

Không có yêu cầu đặc biệt

Tìm địa chỉ Diag để xét nghiệm