Tinh trùng đồ

54231-6

Phương pháp:

Microscopy

Chuyên mục:

Vi Sinh

Loại mẫu:

Tinh Trùng

220,000 đ

Tìm địa chỉ Diag để xét nghiệm