Thuốc phiện

70151-6

Phương pháp:

Rapid test

Chuyên mục:

Chất Gây Nghiện; Độc Chất

Loại mẫu:

Nước Tiểu

132,000 đ

Tìm địa chỉ Diag để xét nghiệm

Lưu ý trước khi xét nghiệm

Không có yêu cầu đặc biệt

Tìm địa chỉ Diag để xét nghiệm