Thời gian thromboplastin từng phần hoạt hóa / Thời gian céphaline-kaolin

63561-5G

Phương pháp:

Two point immuno

Chuyên mục:

Đông Máu

Loại mẫu:

Huyết Tương

60,000 đ

Tìm địa chỉ Diag để xét nghiệm

Lưu ý trước khi xét nghiệm

Nếu đang điều trị bằng Heparin, bệnh nhân nên thông báo cho bác sĩ/ điều dưỡng để đảm bảo xét nghiệm được thực hiện trong vòng 2 giờ từ lúc lấy mẫu (nếu lấy bằng ống CTAD thì trong vòng 4 giờ)

Tìm địa chỉ Diag để xét nghiệm