T4 tự do

83121-4

Phương pháp:

Chemiluminsescent microparticle immunoassay

Chuyên mục:

Tuyến giáp

Loại mẫu:

Huyết Thanh

95,000 đ

Tìm địa chỉ Diag để xét nghiệm

Lưu ý trước khi xét nghiệm

Không có yêu cầu đặc biệt

Tìm địa chỉ Diag để xét nghiệm