**Sốt rét test nhanh; Quick test

70569-9D

Phương pháp:

Immunochromatography assay

Chuyên mục:

Bộ nhiễm (Ký sinh trùng)

Loại mẫu:

Máu Toàn Phần

120,000 đ

Tìm địa chỉ Diag để xét nghiệm

Lưu ý trước khi xét nghiệm

Không có yêu cầu đặc biệt

Tìm địa chỉ Diag để xét nghiệm