Sắt

14798-3

Phương pháp:

Ferene

Chuyên mục:

Tổng Quát; Vi Chất

Loại mẫu:

Huyết Thanh

44,000 đ

Tìm địa chỉ Diag để xét nghiệm

Lưu ý trước khi xét nghiệm

Nhịn đói trong vòng 12 giờ trước khi lấy mẫu. Không sử dụng thực phẩm chức năng bổ sung sắt trong vòng 24-48 giờ trước khi lấy mẫu.

Tìm địa chỉ Diag để xét nghiệm