Sàng lọc dị ứng thức ăn

24484-8

Phương pháp:

Enzyme-amplified chemiluminescence immunology technology

Chuyên mục:

Dị Ứng

Loại mẫu:

Huyết Thanh

Thời gian trả kết quả:

15:00

450,000 đ

Tìm địa chỉ Diag để xét nghiệm

Lưu ý trước khi xét nghiệm

Không có yêu cầu đặc biệt

Tìm địa chỉ Diag để xét nghiệm