Rapid Plasma Reagin (RPR)

31147-2

Phương pháp:

Turbidimetry

Chuyên mục:

Bộ nhiễm (TORCH;Bệnh lây nhiễm đường tình dục)

Loại mẫu:

Huyết Thanh

60,000 đ

Tìm địa chỉ Diag để xét nghiệm

Lưu ý trước khi xét nghiệm

Không có yêu cầu đặc biệt

Tìm địa chỉ Diag để xét nghiệm