Quan sát dưới kính hiển vi, nuôi cấy, định danh và kháng sinh đồ

LP373732-9

Phương pháp:

Ordinary culture, Disc diffusion sensitivity test

Chuyên mục:

Vi Sinh

Loại mẫu:

Mủ Mũi

Thời gian trả kết quả:

3 days.**If the results are abnormaland need further monitoring,we will actively contact customer service or sales admin ro resPMeduelto ensure the qulity of the results(results will not exceed 5 days form the date of sample receipt).

220,000 đ

Tìm địa chỉ Diag để xét nghiệm