Quan sát dưới kính hiển vi, nuôi cấy, định danh và kháng sinh đồ

LP373700-6

Chuyên mục:

Vi Sinh

Loại mẫu:

Máu Toàn Phần

Thời gian trả kết quả:

3 days & cultivation continues 20 days.

220,000 đ

Tìm địa chỉ Diag để xét nghiệm