Quan sát dưới kính hiển vi, nuôi cấy, định danh và kháng sinh đồ

17898-8

Phương pháp:

Ordinary culture, Disc diffusion sensitivity test

Chuyên mục:

Vi Sinh

Loại mẫu:

Mẫu Họng

Thời gian trả kết quả:

3 days.**If the results are abnormaland need further monitoring,we will actively contact customer service or sales admin ro rescheduelto ensure the quality of the results(results will not exceed 5 days from the date the sample received).

220,000 đ

Tìm địa chỉ Diag để xét nghiệm