Protein toàn phần

2885-2

Phương pháp:

Biuret Reaction

Chuyên mục:

Tổng Quát; Gan

Loại mẫu:

Huyết Thanh

22,000 đ

Tìm địa chỉ Diag để xét nghiệm

Lưu ý trước khi xét nghiệm

Không có yêu cầu đặc biệt

Tìm địa chỉ Diag để xét nghiệm